Op weg naar niveau B1 & B2

Speciaal voor anderstaligen organiseert Pace taalcursussen ter voorbereiding op het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2-I en NT2-II). Deelnemers volgen deze cursussen in groepen van maximaal 15 personen. Elk kwartaal start er een nieuwe groep beginners. Daarnaast kunnen cursisten het hele jaar door instromen in bestaande groepen (flexibele instroom).

 

De NT2 taalcursus, programma I en II

Deelnemers werken aan verbetering van hun taalvaardigheid voor werk, opleiding en/of hun privésituatie. We bereiden de cursist in een aantal modules voor op het Staatsexamen NT2, programma I en II. De onderdelen schrijven, lezen, luisteren en spreken staan centraal in de cursus Nederlands. De kosten hangen af van de groepsgrootte en het aantal lesuren.

De taalcursussen gericht op programma I van het Staatsexamen werken toe naar niveau B1 van het Europees Referentiekader. In het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) hanteert men vaak niveau B1 als toelatingseis.

De cursussen gericht op programma II van het Staatsexamen werken toe naar niveau B2. Bij het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en bij universitaire opleidingen is niveau B2 meestal het vereiste taalniveau.

Het aantal modules dat men moet volgen om het voor het examen gewenste niveau te bereiken is afhankelijk van het aanvangsniveau en het leertempo van de cursist. Een gemiddeld lerende cursist heeft doorgaans 400 lesuren nodig om van niveau A1-min naar niveau B1 te gaan. Bij de intake geven we je een persoonlijk en reëel advies over de lengte van het te volgen traject. Hier vind je een algemeen overzicht van onze prijzen.

 

Flexibele leermodules en zelfstudie

Cursisten Nederlands krijgen twee of drie keer per week les. Elke les duurt drie uur. We stellen het lesrooster bij de intake vast. Hier vind je de vaste lesroosters. Dankzij de flexibele leermodules van Pace, kunnen cursusdagen en lestijden zoveel mogelijk worden afgestemd op werk, studie en privéomstandigheden van de deelnemer. Tijdens de taalcursus zijn aanpassingen in het lesrooster mogelijk.

Het is belangrijk dat deelnemers er rekening mee houden dat, naast het volgen van de lessen, intensieve zelfstudie (huiswerk) noodzakelijk is. Cursisten kunnen buiten de lessen gebruikmaken van het open leercentrum van Pace, met computers en internet. Zo maakt Pace zelfstudie tijdens de taalcursus gemakkelijk en voor iedereen toegankelijk.

 

Voorbereiden op het Staatsexamen

Pace biedt ook training ter voorbereiding op het examen Nederlands. Heb je behoefte aan een examentraining? Kijk dan hier voor meer informatie, of vraag gelijk een intake aan!

Inschrijven

Kom goed voor de dag met een cursus Nederlands bij Pace!
Meld je aan