Colofon

Ontwerp logo en site: Camila Bustamante, http://issuu.com/camilabustamante/docs/camila_bustamante

Fotografie: Roel Burgler (www.roelburgler.nl), Ina Conkic en Pace

Bouw site: The Network University (www.netuni.nl), Vic Klabbers en Bart Overbeek, info@netuni.nl

Tekst: Anna Maria Doppenberg (www.tekstindedop.nl) en Pace