Aanmelden

Voor een aanmelding definitief is, vindt eerst overleg plaats met een medewerker van Pace en de opdrachtgever of cursist over wensen en mogelijkheden. Een intakegesprek en niveautest kunnen deel uitmaken van de inschrijfprocedure.


Pace heeft een gevarieerd aanbod aan taalcursussen. Bel of mail voor informatie en advies:
cursusinfo@pacetaleninstituut.nl
T 020-4288602

Contact
Cursusprijzen