Staatsexamen NT2

Op weg naar Staatsexamen NT2, programma I en II

Pace organiseert taalcursussen ter voorbereiding op het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2-I en NT2-II). De deelnemers volgen de cursus in een groep van maximaal 15 personen. Elk kwartaal start er een groep voor beginners. Bovendien kunnen cursisten het hele jaar door instromen in bestaande groepen (flexibele instroom).

Lees meer over het Staatsexamen NT2, programma I en II

Staatsexamen NT2

Behoefte aan een examentraining? Ga naar Examentraining NT2-I en Examentraining NT2-II

Cursussen ter voorbereiding op Staatsexamen NT2, programma I en II

In een aantal modules bereiden we de deelnemer voor op het Staatsexamen NT2, programma I en II. Deelnemers werken aan verbetering van hun taalvaardigheid voor werk, opleiding en/of privésituatie. De onderdelen schrijven, lezen, luisteren en spreken staan centraal in de cursus. De kosten hangen af van de groepsgrootte en het aantal lesuren. Zie Cursusprijzen

De cursussen gericht op programma I van het Staatsexamen werken toe naar niveau B1 van het Europees Referentiekader. In het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) hanteert men vaak niveau B1 als toelatingseis. De cursussen gericht op programma II van het Staatsexamen werken toe naar niveau B2 van het Europees Referentiekader. Bij het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en bij universitaire opleidingen is niveau B2 meestal het vereiste taalniveau.

Het aantal modules dat men moet volgen om het voor het examen gewenste niveau te bereiken is afhankelijk van het aanvangsniveau en het leertempo van de cursist. Een gemiddeld lerende cursist heeft doorgaans 400 lesuren nodig om van niveau A1-min naar niveau B1 te gaan. Bij de intake geven we de cursist een reëel advies over de lengte van het te volgen traject.

Lesuren en huiswerk

Cursisten krijgen twee of drie keer per week les. Elke les duurt drie uur. We stellen het lesrooster bij de intake vast. Bekijk de lesroosters. Dankzij de flexibele leermodules van Pace, kunnen cursusdagen en lestijden zoveel mogelijk worden afgestemd op werk, studie en privéomstandigheden van de deelnemer. Tijdens de cursus zijn aanpassingen in het lesrooster mogelijk.

Het is belangrijk dat deelnemers er rekening mee houden dat, naast het volgen van de lessen, intensieve zelfstudie (huiswerk) noodzakelijk is. Cursisten kunnen buiten de lessen gebruikmaken van het open leercentrum van Pace, met computers en internet.

Nederlands voor verplichte inburgeraars

Werd je vóór 2015 inburgeringsplichting? Dan hoef je alleen het Staatexamen te doen. Werd je na 2015 inburgeringsplichtig? Dan doe je de volgende drie examens:

Lees hier meer over het Staatsexamen >>

Vanaf 1 januari 2013 betaalt de overheid niet langer de Nederlandse lessen voor verplichte inburgeraars. Een lening bij de overheid is mogelijk. Voor meer informatie, zie onze site-pagina Veranderingen vanaf 2013.

Voor veel Amsterdammers is het wel mogelijk om deel te nemen aan een GRATIS traject Taal op de Werkvloer.

Sommige cursisten komen in aanmerking voor een Persoonlijk Educatiebudget (PEB), bijvoorbeeld drukke ondernemers en personen die in ploegendienst werken.