Nieuws

Ahmed Marcouch op bezoek bij Pace

Marcouch bij Pace

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (tweede van rechts) doet even mee met een taalles bij Pace.

‘Als we zo trots zijn op onze Nederlandse cultuur en de manier waarop we met elkaar omgaan, waarom laten we dat dan niet meer zien tijdens de inburgeringscursussen?’ Dit vroeg Ahmed Marcouch zich hardop af tijdens zijn bezoek aan Pace in april 2016. Als Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid wilde hij bij een aantal taalscholen langsgaan om te praten over het aanbod aan inburgeringscursussen en wenselijke verbeteringen in de trajecten. Hij vroeg onze docenten Nederlands om met suggesties te komen. De belangrijkste vraag was: Hoe kunnen we immigranten beter voorbereiden op hun leven in Nederland?

Onderdompelen
Marcouch, die zelf een Marokkaanse achtergrond heeft, is er een groot voorstander van om nieuwe immigranten helemaal onder te dompelen in de Nederlandse cultuur. Alleen het volgen van Nederlandse lessen vindt hij te beperkt. Onderdeel van de culturele onderdompeling kan bijvoorbeeld een bezoek aan de Deltawerken zijn om te laten zien hoe belangrijk waterbeheer in Nederland is. Een ander idee van hem is dat immigranten die in Amsterdam wonen de kans krijgen om ook eens een kijkje buiten de stad te nemen, zodat ze ontdekken dat het land meer is dan Amsterdam alleen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld ervaren dat er in kleine dorpen geen openbaar vervoer is.

Reisje naar Friesland
Ook opperde Marcouch om inburgeraars een reisje naar Friesland aan te bieden om immigranten te laten zien dat zelfs in een klein land als Nederland sommige mensen twee talen spreken, Nederlands en Fries.

Onderdeel van de culturele onderdompeling kan bijvoorbeeld een bezoek aan de Deltawerken zijn, opperde Marcouch


Natuurlijk ondersteunen wij het idee dat nieuwkomers meer nodig hebben dan alleen taalvaardigheden om zich thuis te kunnen voelen in ons land en dat ze de kans krijgen om typisch Nederlandse bouwwerken te bezoeken zoals de Deltawerken. Maar gebrek aan geld staat de realisering van dit plan in de weg.

Gratis openbaar vervoer
Vaak hebben de cursisten nog geen inkomsten of heel weinig als ze bezig zijn met hun integratie. En de taalscholen hebben ook geen middelen voor dit soort activiteiten. Daarom juichen we het idee van Marcouch toe om mensen die net zijn aangekomen in Nederland gratis openbaar vervoer aan te  bieden. Ze zouden, net als studenten, een gratis OV-chipkaart van de overheid kunnen krijgen. We vonden het bijzonder interessant om met een Kamerlid van gedachten te wisselen.

Filmpje Taal op de Werkvloer (2015)

DWI heeft samen met Pace een filmpje (ca. 3,5 min) gemaakt over het traject Taal op de Werkvloer, een succesvolle cursus van Pace. Bekijk het filmpje>>